Doek valt voor News-Service.com

Grootste Europese Usenet-provider in hoger beroep in de ‘zaak Brein’

Amsterdam, 8 november 2011 – Op 28 september 2011 heeft de Rechtbank van Amsterdam uitspraak gedaan in de rechtszaak die Stichting Brein tegen de provider heeft aangespannen. De rechter heeft bepaald dat News-Service.com ‘het vastleggen en ter beschikking stellen van materiaal, dat is beschermd door auteursrecht en naburige rechten’, moet staken op straffe van een dwangsom.

News-Service.com ziet helaas geen enkele mogelijkheid om aan dit vonnis te voldoen en tegelijk de gangbare Usenet-dienstverlening te handhaven. Daarom heeft de organisatie besloten om hoger beroep aan te tekenen. Daarnaast heeft News-Service.com op 28 oktober jl. een kort geding aangespannen om de uitvoering van het vonnis te stoppen totdat de uitslag van de van het hoger beroep bekend is.

“Afgelopen vrijdag werd bekend dat de rechter ons verweer in het kort geding afgewezen heeft, waardoor we gedwongen zijn om onze activiteiten per direct te staken”, zegt Patrick Schreurs van News-Service.com. “Dit betekent het einde van een gezond bedrijf waar zeven mensen werkzaam zijn. Na twee jaar en acht maanden strijd te hebben geleverd met Stichting Brein, hebben we per 4 november jl. om 18.00 uur ons platform moeten uitschakelen.”

Schreurs vervolgt: “Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat we een sterke zaak hebben tegen Stichting Brein. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de Rechtbank ons gedwongen heeft om onze activiteiten te staken voordat de hoger beroepzaak heeft gediend en wij ons verweer tegen deze uitspraak hebben kunnen voeren. Dit vonnis heeft niet alleen betrekking op Usenet providers, maar het raakt alle internet dienstverleners die een dienst faciliteren waar anderen gebruik van kunnen maken. Om die reden vechten wij het vonnis nu aan samen met de internet industrie.”

Voor News-Service.com is het doek gevallen. “Wij bedanken onze klanten en leveranciers voor het in ons gestelde vertrouwen, ook gedurende de periode van de rechtszaak. Wij zijn ook dankbaar voor alle steunbetuigingen die wij in de afgelopen weken hebben ontvangen. Tenslotte spreken wij onze waardering uit naar onze medewerkers voor hun betrokkenheid en vechtlust, zeker gedurende de afgelopen twee jaar. Wij wensen hun niets dan goeds in de toekomst!”

Over News-Service.com
News-Service.com is een handelsnaam van News-Service Europe B.V. Zij biedt toegang tot het wereldwijde Usenet voor de uitwisseling van berichten tussen gebruikers onderling. Het bedrijf biedt hiervoor wereldwijd zijn zakelijke klanten de technologie, serverruimte en bandbreedte. Het in 1979 ontwikkelde Usenet is een van de vroegste verschijningsvormen van internet en wordt gebruikt om via nieuwsgroepen op emailachtige wijze tekstberichten en bestanden onderling uit te wisselen. News-Service.com is in 2004 opgericht en gevestigd in Amsterdam. De directie van News-Service.com bestaat uit Wierd Bonthuis en Patrick Schreurs. Meer informatie: News-Service.com.