Monthly Archives: January 2023

NSE wint ook in cassatie van Stichting BREIN: Usenetprovider niet aansprakelijk

Vandaag heeft de Hoge Raad in haar finale oordeel (arrest) Usenetprovider News-Service Europe B.V. (NSE) in het gelijk gesteld. De Hoge Raad heeft alle klachten van Stichting BREIN afgewezen en daarmee een einde gemaakt aan een procedure die Stichting BREIN 14 jaar geleden is gestart. Hiermee heeft de Hoge Raad geoordeeld dat NSE als usenetprovider niet aansprakelijk is voor de content die derden op haar usenetplatform plaatsten. Zie mijn artikel van vorige week voor de achtergrond van deze zaak.


De Hoge Raad verwijst meermaals naar het recente Youtube en Cyando-arrest van het Europose Hof van Justitie en oordeelt (in het kort) als volgt:

 • NSE verrichtte geen mededeling aan het publiek;
 • NSE verwijderde concrete inbreukmakende content middels haar Notice & Takedown-procedure(s);
 • Die NTD-procedure voldeed voor een succes beroep op de Europese uitsluiting van aansprakelijkheid voor tussenpersonen;
 • NSE droeg niet bij aan het in strijd met het auteursrecht toegang bieden tot beschermd materiaal. De Hoge Raad onderbouwt dit als volgt:
  • De diensten van NSE hadden een louter technisch, automatisch en passief karakter;
  • De opslag van usenetartikelen vond plaats in opdracht van derden;
  • NSE selecteerde usenetartikelen niet;
  • NSE bood geen hulpmiddelen aan om beschermde content illegaal te kunnen delen;
  • NSE stimuleerde het delen van beschermde content niet;
  • NSE had geen wetenschap van specifieke activiteiten of informatie met een onrechtmatig karakter.

De Hoge Raad wijst alle klachten van Stichting BREIN af en veroordeelt de stichting tot het betalen van de cassatiekosten van NSE, begroot op 65.000 euro.

“Een grote overwinning met een bittere nasmaak”, aldus Patrick Schreurs, voorheen technisch directeur van NSE. “Dit bevestigt namelijk dat NSE in 2011 op grond van een onjuist vonnis van de Rechtbank Amsterdam, haar activiteiten heeft moeten staken. Helaas was Stichting BREIN destijds niet bereid om het reeds ingestelde hoger beroep af te wachten. Met dit finale arrest blijkt dat een grove inschattingsfout te zijn geweest.”

“Helaas hebben wij 14 jaar moeten knokken om ons recht te halen, wat op persoonlijk, zakelijk en financieel vlak tot aanzienlijke gevolgen heeft geleid, omdat Stichting BREIN willens en wetens erop uit was om NSE op de knieën te krijgen”, aldus Wierd Bonthuis, voorheen Financieel directeur van de Europese usenetprovider.

Met deze uitspraak is een einde gekomen aan een langslepend, zeer principieel geschil dat het leven van een aantal mensen behoorlijk op zijn kop heeft gezet. Daarnaast heeft de starre houding van Stichting BREIN geleid tot het onnodige einde van een gezond, maatschappelijk betrokken, Nederlands bedrijf. NSE gaat in alle rust het eindarrest van de Hoge Raad bestuderen, om zich daarna te beraden over eventuele vervolgstappen.

Met bijzondere dank aan ons deskundige advocatenteam van bureau Brandeis en aan iedereen die ondanks de onverwachtse wendingen en na vele tegenslagen in ons bleven geloven!