Usenet provider News-Service.com: “Vorderingen Stichting Brein zijn onterecht”

Amsterdam, 28 april 2010 – News-Service.com, een Nederlandse Usenet provider voor de zakelijke markt, is in 2009 door Stichting Brein gedagvaard. Brein beweert dat het bedrijf auteursrechtelijk beschermd materiaal onrechtmatig zou vastleggen en aanbieden. De mondelinge behandeling was op 19 april 2010 en de rechtbank verwacht op 12 mei 2010 vonnis te wijzen. News-Service.com, waar zeven personen werkzaam zijn, is het met de verwijten van Brein volstrekt oneens.

News-Service.com biedt toegang tot Usenet, een technologisch communicatienetwerk dat zich richt op het uitwisselen van berichten tussen gebruikers onderling. Klanten van de Usenet provider geven hun eindgebruikers toegang tot Usenet. News-Service.com stelt uitsluitend de technologie beschikbaar en heeft geen enkele bemoeienis met de aard of inhoud van de berichten die Usenet-gebruikers met elkaar uitwisselen. Voor zover die berichten materiaal representeren dat zonder toestemming van de auteursrechthebbende op Usenet is geplaatst, is News-Service.com van mening dat haar geen verwijt kan worden gemaakt, omdat zij enkel de technische doorgifte regelt volgens de procedures die voor Usenet gelden. De op de Europese E-commercerichtlijn gebaseerde wet (art. 6:196c BW) verschaft dienstverleners zoals News-Service.com een expliciete uitsluiting van aansprakelijkheid.

Geen bemoeienis met inhoud
Patrick Schreurs, technisch directeur van News-Service.com, in een reactie op de verwijten van Brein: “Wij faciliteren de toegang tot Usenet en houden ons niet bezig met de inhoud van de berichten op Usenet. De stap van Stichting Brein is vergelijkbaar met het aanklagen van een postbedrijf voor het vervoeren van pakketten met ondeugdelijke inhoud.”

Schreurs: “Stichting Brein eist dat wij geen auteursrechtelijk beschermde data zonder toestemming van de rechthebbende vastleggen en aanbieden en eist een dwangsom van €50.000,- per dag dat wij hier niet volledig aan voldoen. Naast dat wij ons niet bemoeien met de inhoud, is het gezien de extreme volumes volstrekt onhaalbaar om de 15 tot 20 miljoen berichten die dagelijks worden uitgewisseld te controleren op inhoud. Dat kan ook niet automatisch omdat er geen filter bestaat dat al het auteursrechtelijk beschermd materiaal op verkregen toestemming kan identificeren. Als de vordering van Brein wordt toegewezen betekent dat dus in feite dat wij de toegang tot Usenet moeten sluiten.”

Notice & takedown procedure voor de branche
Vorig jaar stelde News-Service.com een zogeheten notice & takedown (NTD) procedure in werking voor het snel verwijderen of ontoegankelijk maken van onrechtmatige uitingen. Schreurs: “We nemen onze verantwoordelijkheid en gaan zelfs een stapje verder door ervoor te zorgen dat berichten waarvoor een verzoek wordt ingediend, verwijderd worden en blijven.”

Om het belang van de notice & takedown procedure te onderstrepen, heeft News-Service.com deze procedure kosteloos beschikbaar gesteld aan andere Usenet providers. “We waren in de veronderstelling dat we met deze procedure aan de wensen van Brein voldeden en samen aan een oplossing werkten. We betreuren het dan ook dat Brein met deze procedure voor een andere koers kiest.”

Over News-Service.com
News-Service.com is een handelsnaam van News-Service Europe B.V. Zij biedt toegang tot het
wereldwijde Usenet voor de uitwisseling van berichten tussen gebruikers onderling. Het bedrijf biedt hiervoor wereldwijd zijn zakelijke klanten de technologie, serverruimte en bandbreedte. Het in 1979 ontwikkelde Usenet is een van de vroegste verschijningsvormen van internet en wordt gebruikt om via nieuwsgroepen op emailachtige wijze tekstberichten en bestanden onderling uit te wisselen. News-Service.com is in 2004 opgericht en gevestigd in Amsterdam. De directie van News-Service.com bestaat uit Wierd Bonthuis en Patrick Schreurs. Meer informatie: News-Service.com.

* * * * *

Neem voor aanvullende informatie of voor het aanvragen van een interview contact op met:

The Communication Force
Nanda Bechtholt
Tel: 023-5656850
nandab@communicationforce.com