Stichting Brein draait Usenet de nek om

New-Service.com verliest rechtszaak van Brein

Amsterdam, 29 september 2011 – News-Service.com heeft de rechtszaak verloren die Stichting Brein tegen het bedrijf op 21 juli 2009 heeft aangespannen. Stichting Brein eiste in een bodemprocedure voor de rechtbank Amsterdam dat News-Service.com alle auteursrechtelijk beschermde content van zijn servers weert. Ondanks dat News-Service.com enkel toegang tot Usenet faciliteert en gebruikers berichten op Usenet plaatsen en er vanaf halen, is de rechtbank van mening dat News-Service.com desalniettemin deze berichten (ook) zelf kopieert en aanbiedt. Deze uitspraak kan vergaande consequenties hebben, niet alleen voor het voortbestaan van News-Service.com als bedrijf maar ook voor Usenet als internetdienst.

News-Service.com gaat het vonnis bestuderen en zal in gesprek gaan met de branche. Op basis daarvan wordt beslist of er hoger beroep wordt ingesteld.

De afgelopen twee en een half jaar heeft News-Service.com tijdens verschillende zittingen naar voren gebracht dat het bedrijf alleen de technische doorgifte regelt volgens de procedures die voor Usenet gelden en geen enkele bemoeienis heeft met de aard of inhoud van de berichten die Usenet- gebruikers met elkaar uitwisselen. Ook deed News-Service.com een beroep op de Europese E- commercerichtlijn gebaseerde wet (art. 6:196c BW) die dienstverleners zoals News-Service.com een expliciete uitsluiting van aansprakelijkheid verschaft.

Bedreiging voor Usenet
“Wij zijn zeer teleurgesteld in het vonnis van de rechter. Het is zowel technisch als economisch
onhaalbaar om de 15 tot 20 miljoen berichten die dagelijks worden uitgewisseld te controleren op inhoud. Daar komt nog bij dat er geen geautomatiseerde manier bestaat om te bepalen of een Usenet-bericht auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat en of voor verspreiding wel toestemming is verkregen. Wij zien daarom absoluut niet hoe we aan het vonnis kunnen voldoen. Het vonnis raakt ons dus direct in ons voortbestaan en is daardoor ook een bedreiging van Usenet zelf omdat het enkel faciliteren van Usenet op grond van het vonnis niet mogelijk is. De uitwisseling van berichten via deze oudste internetdienst wordt dus de facto onmogelijk”, zegt Patrick Schreurs, CEO van News-Service.com.

“Wij hebben ook aangevoerd dat wij, op grond van art. 6:196c BW die aanbieders zoals Usenet
providers vrijwaart, beschermt zijn als die onverhoopt auteursrechtelijk beschermde werken doorgeven. De rechtbank is aan dat verweer voorbij gegaan,” vervolgt Schreurs. “Wij vinden het onbegrijpelijk en zondermeer fout dat de rechtbank niet heeft onderzocht of we gevrijwaard zijn als Usenetprovider, indien we eventueel inbreukmakend materiaal – dat we niet kennen en waarmee we geen enkele inhoudelijke bemoeienis hebben – verwerken en beschikbaar stellen. Dit is des te verwonderlijker omdat buitenlandse rechters dat in vergelijkbare zaken wél hebben gedaan en in een aantal zaken hebben geoordeeld dat met News-Service.com vergelijkbare Usenetproviders niet aansprakelijk zijn voor auteursrechtinbreuk van hun gebruikers en hun diensten dus konden blijven aanbieden. In dit licht creëert het vonnis van de rechtbank Amsterdam grote rechtsongelijkheid tussen EU-lidstaten.”

Over News-Service.com
News-Service.com is Europa’s grootste Usenet Provider voor de zakelijke markt. Begonnen als pionier, maar inmiddels een professionele Usenet-partner met 15 jaar ervaring op het gebied van toegang verlenen tot het wereldwijde Usenet aan Resellers, Internet Service Provider en Usenet Providers. Het in 1979 ontwikkelde Usenet is een van de vroegste verschijningsvormen van internet en wordt gebruikt om via nieuwsgroepen op emailachtige wijze berichten onderling uit te wisselen. Klanten van de Usenet Provider kunnen rekenen op een betrouwbaar en robuust platform gebaseerd op eigen volledig schaalbare en bewezen in-house technologie, hoge retentie en een ongeëvenaarde Service Level Agreement. News-Service.com is gevestigd in Amsterdam. De directie van News- Service.com bestaat uit Wierd Bonthuis en Patrick Schreurs. Meer informatie: News-Service.com.

*****

Neem voor aanvullende informatie of voor het aanvragen van een interview contact op met:

The Communication Force
Nanda Bechtholt
Tel: 023-5656850
nandab@communicationforce.com