Usenet provider News-Service.com bijt zich verder vast in rechtszaak Brein

Amsterdam, 20 mei 2010 – In het tussenvonnis in de rechtszaak Stichting Brein versus Usenet provider News-Service.com heeft de rechtbank Amsterdam op 12 mei 2010 ondermeer bepaald dat beide partijen nog een keer schriftelijke standpunten mogen uitwisselen. De rechtbank acht deze ronde van schriftelijke stukken noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de zaak.

De rechtszaak is door Stichting Brein aangespannen, omdat News-Service.com volgens Brein
auteursrechtelijk beschermd materiaal onrechtmatig zou vastleggen en aanbieden. News-Service.com is het met de verwijten van Brein volstrekt oneens, omdat zij enkel de technische doorgifte regelt volgens de procedures die voor Usenet gelden en geen enkele bemoeienis heeft met de aard of inhoud van de berichten die Usenet-gebruikers met elkaar uitwisselen. De op de Europese E-commercerichtlijn gebaseerde wet (art. 6:196c BW) verschaft dienstverleners zoals News-Service.com een expliciete uitsluiting van aansprakelijkheid.

Repliek en dupliek
Om een eindvonnis te kunnen wijzen heeft de rechtbank in zijn vonnis van 12 mei besloten dat beide partijen de gelegenheid krijgen om te repliceren en te dupliceren. Op 23 juni aanstaande reageert Brein op de conclusie van antwoord, oftewel het verweer van News-Service.com tegen de dagvaarding. News-Service.com dupliceert op haar beurt op 4 augustus aanstaande naar aanleiding van Brein’s repliek.

Volste vertrouwen
“Brein’s eis dat wij geen auteursrechtelijk beschermde data zonder toestemming van de rechthebbende mogen vastleggen en aanbieden, is niet realistisch. Het is gezien de extreme volumes volstrekt – zowel technisch als economisch – onhaalbaar om de 15 tot 20 miljoen berichten die dagelijks worden uitgewisseld te controleren op inhoud. Bovendien bestaat er geen filter dat al het auteursrechtelijk beschermd materiaal op verkregen toestemming kan identificeren. Wij zien het vervolg van de procedure met het volste vertrouwen tegemoet”, aldus Patrick Schreurs, technisch directeur van News-Service.com in reactie op het tussenvonnis.

Over News-Service.com
News-Service.com is een handelsnaam van News-Service Europe B.V. Zij biedt toegang tot het
wereldwijde Usenet voor de uitwisseling van berichten tussen gebruikers onderling. Het bedrijf biedt hiervoor wereldwijd zijn zakelijke klanten de technologie, serverruimte en bandbreedte. Het in 1979 ontwikkelde Usenet is een van de vroegste verschijningsvormen van internet en wordt gebruikt om via nieuwsgroepen op emailachtige wijze tekstberichten en bestanden onderling uit te wisselen. News-Service.com is in 2004 opgericht en gevestigd in Amsterdam. De directie van News-Service.com bestaat uit Wierd Bonthuis en Patrick Schreurs. Meer informatie: News-Service.com.

* * * * *

Neem voor aanvullende informatie of voor het aanvragen van een interview contact op met:

The Communication Force
Nanda Bechtholt
Tel: 023-5656850
nandab@communicationforce.com